UMUCO

IMIRARA

 

Ubgoko bg’abanyamurenge bugizwe n’imirara myishi itandukanye.

Reka tubagezeho amazina y’imirara igize ubgoko bwacu bw’Abanyamurenge.

Abanyabyinshi.

Abasita.

Abarundi (Abahiga,Abongera,Abahondogo).

Abasinzira

Abagunga (Abadinzi, Abasama).

Abega.

Abahayashunga (Abatwari,Abasegege).

Abitira.

Abapfizi ( Abadahurwa, Abaheto).

Abahire ( Abahinda, Abazigaba)

Abahima.

Abasinga.

Abagorora (Abahenda, Abasizana, Abatuganyi, Abadegemba)

Abatakure.

Abanyakarama.

Abapfurika.

Abatura

Abagabika.