Tumenye indwara y’umwijima(IGICE CYA 3 )

0
220

Muri iki gice cya nyuma kivuga ku ndwara y’umwijima, turabagezaho ubundi bwoko bw’ iyi ndwara bwitwa: Hepatite A.

Hepatite A iterwa n’iki ?

Hepatite A iterwa na virisi yitwa “ Hipatitis A Virus” (HAV). Yandurwa cyane cyane iyo umuntu yariye ibiryo cyangwa anyoye amazi  byandujwe n’umwanda (wo mumusarani) w’ umuntu uyirwaye. Yandurirwa ahantu hari isuku nke ( nko gutegura ibiryo utakarabye intoki ,ukarabishije isabune). Na none, na yo yandurirwa no mu mibonano mpuzabitsina.  Aho itandukaniye na Hepatite B na C ni uko itaba koronike kandi ntabwo ikunze kwica abayirwaye.

Umwijima ni urwo rugingo ry’ umutuku.

Ibimenyetso bya Hepatite A

Ibimenyetso byayo  ni ibi bikurikira : umuriro , umunaniro, isesemi no kuruka, gucibwamo (guhitwa),kubabara mu nda ku ruhande rw’iburyo  munsi y’imbamvu, kutagira appétit, amaso ahinduka umuhondo, inkari zijimye no kubabara mu ngingo. Ariko ntabwo abantu bose bagaragaza ibi bimenyetso byose icyarimwe. Kandi abantu bakuze (adults/adultes) nibo bagaragaza ibimenyetso kurusha abana.

Hepatite A

Uburyo bwo kuyirinda

Umuntu ashobora kwirinda HepatiteA mu buryo bukurikira :

  1. Gukingirwa : Ikingirwa n’ inkingo  zibiri, urwa kabiri rutangwa nyuma y’amezi atandatu.
  2. Gukaraba intoki ukoreshje isabune:    (1)uvuye ku musarani, (2)mbere yo gutegura amafunguro, (3)na  mbere yo kurya.
  3. Gusukura ( koza ) imbuto cyangwa imboga mbere yo kuzirya ari mbisi
  4. Kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe ukirwaye Hepatite A.

                                 – Kwivuza biruta Kwirinda –

                 Yanditswe na Munyampirwa Sebaganwa                       

Source:www.mayoclinic.org 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here